Datum stupanja na snagu 25.05.2018.

Privatnost podataka od velike nam je važnosti i želimo biti otvoreni i transparentni s obradom Vaših osobnih podataka. Ujedno smo u tu svrhu postavili odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između Vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana. Stoga imamo pravila koja određuju kako će se Vaši osobni podaci obrađivati i zaštititi tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj web stranici ( dalje u tekstu „Stranica“), ali i našeg restorana.

Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka?

Kao voditelj obrade obrađujemo Vaše osobne podatke u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka, posebno u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 679/2016 (u nastavku: Opća uredba).

Voditelj obrade:
Dubravkin put d.o.o.
Dubravkin put 2
10000 Zagreb
OIB:34414865362
Br. tel: +385 (0)1 4834 975
E-mail: info@dubravkin-put.com 

Našom se Stranicom u pravilu možete koristiti bez da navedete svoje osobne podatke. Ukoliko pak putem naše Stranice prikupimo Vaše osobne podatke (npr. ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa), to ćemo, kad god je to moguće, učiniti s Vašom privolom, osim za određene osobne podatke prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad naše Internet stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese kod prijave u kontakt obrazac) i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u određenim aktivnostima.

Vrste osobnih podataka koji će biti obrađivani

Ukoliko prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja adresa e-pošte, broj telefona (“Osobni podaci“) to činimo u slučajevima kada:
a) koristite kontakt obrazac na Stranici
b) kontaktirate nas ili se s nama povezujete putem društvenih mreža,
c) dajete komentare ili postavljate pitanja,
d) vršite rezervaciju putem telefona, e-maila ili rezervacijskog obrasca
e) obrađujemo Vašu molbu ili prijavu za posao
f) fotografiramo i snimamo događanja i aktivnosti koje sami organiziramo
g) šaljemo newsletter
h) kupujete naš poklon bon
i) kad izdajemo”R1″ račun za konzumiranu hranu i piće u prostoru restorana

Kad nas kontaktirate putem kontaktnog obrasca, putem e-maila, pozivom na telefonski broj, putem društvenih mreža, obrađujemo osobne podatke koje Ste nam dostavili, a u svrhu radi koje Ste nas kontaktirali kako bismo mogli pružiti zatraženu uslugu ili odgovoriti na Vaš upit. Vaše podatke ne prosljeđujemo trećim osoba bez Vaše privole i pohranjujemo adekvatno vrijeme prema svrsi obrade. Prikupljamo otvorene molbe kandidata koji žele raditi kod nas. Ukoliko organiziramo vlastiti event i druge aktivnosti za vrijeme kojih ćemo fotografirati i snimati goste, to ćemo činiti ili na osnovu legitimnog interesa o čemu ćete unaprijed i prije ulaska u prostor snimanja/fotografiranja biti obaviješteni ili će se od Vas prethodno zatražiti privola. Newsletter Vam šaljemo na osnovu Vaše privole za primanje newslettera ili na osnovu legitimnog interesa jer Ste nam ostavili Vašu e-mail adresu prilikom korištenja naših usluga, posjeta restoranu itd. Obrada Vaših osobnih podataka kad kupujete poklon bon ili kad zatražite "R1" račun za konzumiranu hranu i piće u prostoru restorana ima za pravnu osnovu sukladno čl. 6. st.1. t. b) Opće uredbe
(izvršenje ugovorna obveza). Vaši se osobni podaci mogu obrađivati i i u postupku istraživanja sumnji na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja pravila Stranice ili bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim, a na osnovu legitimnog i javnog interesa, kao i na osnovu pravne obveze. Našom se Stranicom možete koristiti bez da nam date bilo koji osobni podatak, ali ukoliko imate upit, rezervaciju, zamolbu za posao, bez pružanja adekvatnih osobnih podataka nećemo biti u mogućnosti odgovoriti na Vaš upit/ izvršiti rezervaciju ili obraditi Vašu zamolbu za posao. Kad organiziramo vlastiti event ili druge aktivnosti prilikom kojih fotografiramo i snimamo na osnovu legitimnog interesa, ukoliko se ne želite takvu obradu podataka nemojte se zadržavati u području snimanja/fotografiranja. Kad kupujete poklon bon ili zatražite izdavanje “R1” račun za konzumiranu hranu i piće u prostoru restorana, obrada Vaših podataka je nužna radi izvršavanja ugovorne obveze i vašeg zahtjeva.

Kolačići

Naša web stranica koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika. Korištenjem kolačića, korisnicima naše web stranica možemo pružiti user-friendly osjećaj koji ne bi bilo moguće postići bez upotrebe kolačića. Kada korisnik pristupa web stranici kolačić se pohranjuje na računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice online trgovine za kupnju poklon bona. Online trgovina za kupnju poklon bona pamti stavke koje je kupac stavio u virtualnu košaricu za kupnju putem kolačića.  U bilo koje vrijeme možete spriječiti postavljanje kolačića putem odgovarajuće postavke web preglednika koji se koristi i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako ispitanik deaktivira
postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj web stranici možda neće biti potpuno raspoložive.

Server-Log- File

Pružatelj Stranice automatski prikuplja i pohranjuje podatke tkz. Server-Log File, koje Vaš Browser automatski dostavlja. To su posebno:
• tip Vašeg Browsera i verzija Browsera
• operativni sistem
• Referrer URL
• Hosting ime pristupnog računala
• vrijeme pristupa serveru

Ti se podaci ne mogu dodijeliti određenim osobama, a mi ne spajamo druge osobne podatke iz drugih izvora, ali si pridržavamo pravo da te podatke naknadno provjerimo ukoliko postoji sumnja na kršenje pravila stranice ili druge nezakonite radnje.

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni u sljedećim slučajevima:

• subjektima potrebnima za izvršavanje događanja – fotografiranje događanja
• subjektima koji održavaju naše informatičke sustave,
• subjektima koje smo ovlastili za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (npr. knjigovodstvo, medijska agencija za slanje newsletter-a itd),
• službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri ( da zaštite i brane naša prava i/ili imovinu ili da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti naših gostiju, Stranice ili javnosti)
• našim pravnim savjetnicima u slučaju potrebe prosljeđivanja podataka radi pravnih postupaka.

Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje

Vaše osobne podatke ne prenosimo u treće zemlje.

Pohranjivanje podataka

Vaše ćemo osobne podatke obrađivati samo za vrijeme potrebno za postizanje prethodno opisane svrhe, za vrijeme postajanje pravne obveze (npr. prema Zakonu o računovodstvu obveza je čuvanja računa 11 godina), odnosno sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili dok ne povučete privolu za obradu osobnih podataka (kad je pravna osnova obrade privola), a kod dostavljenih nam otvorenih molbi podatke čuvamo 2 godine od dana zaprimanja otvorene molbe.

Upravljanje privolama

Dodijeljene nam privole možete uvijek opozvati.
Ako opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo obrađivati u navedene svrhe, ali to ne utječe na zakonitost obrade prije opozivanja privole.

Vaša prava

a) Pravo na ispravak:
Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo na pristup:
Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe zatražiti pristup tim podacima.

c) Pravo na brisanje:
Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi vođenja pravne obveze kojom se zahtjeva obrada.

d) Pravo na ograničenje obrade:
Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
• ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka;
• ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima;
• ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili;
• ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.

e) Pravo na prenosivost podataka:
Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
• ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi izvršenja ugovora i
• ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor:
Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite naših podataka.

g) Pravo na prigovor:
Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, a to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14 , Zagreb.

Ostvarivanje prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ovih pravila privatnosti.
Kad podnesete zahtjev radi ostvarivanja svojih prava dužni smo prvo utvrditi identitet i tu svrhu ćemo zatražiti dodatne informacije radi provjere istog. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

Promjene i ažuriranja naših pravila privatnosti

Pridržavamo si pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti.